Toplumsal çözülme nasıl önlenir

Toplumsal çözülme en basit açıklamayla toplumsal bütünleşmenin gerçekleşememesidir.Toplumda istenmeyen duruma toplumsal çözülme denir.Toplumsal çözülme toplumsal bütünleşmeyle doğrudan ilgili bir olgudur. Toplumu bir arada tutan ve onun kendi içinde bütünleşmesini sağlayan bağlar zayıfladıkça toplumsal bütünlükte çatlaklar oluşur ve kaçınılmaz olarak toplumsal çözülme meydana gelir.Değerler ve normlar gücünü yitirir ve toplumu oluşturan birey ve gruplar için aynı anlamı ifade etmez hale gelirler. Bunun sonucunda karışıklık, ahlaki, ekonomik ,sosyal hayatın gündelik akışında bir çöküş meydana gelir Toplumda suç oranları artar, aile, eğitim, siyaset ve din gibi toplumsal kurumlar işlevini göremez duruma gelir.

Toplumsal çözülmeye karşı önlemler geliştirebilmek için ilk olarak toplumsal çözülmeye nelerin yol açtığını saptamak ve bunları iyice analiz etmek gerekir.

Bireylerin hızlı sosyal değişime ayak uydurmaları sağlanmalı diğer bireylerle ilişkilerinde, kendi tutum ve davranışlarında çözülmelere engel olmalıdır.

Toplumsal kurumların işlevlerini yerine getirebilmeli gündelik hayatta birtakım aksaklıklar böylece ortadan kalkar.

Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Anayasaya bağlı, demokratik ve laik bir hukuk devleti içinde adaletli bir iş bölümü olursa toplumsal çözülmenin azaldığını hatta yok olduğunu görebiliriz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.