Toplumumuz için laiklik ne anlama gelmektedir

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanan laiklik aslında toplumumuz tarafından pekte bilinmiyor. Kimilerine göre dinsizlik, kimilerine göre ultra modernlik olarak tanımlanan laiklik farklı şekillerde görülmektedir. Laik kesim olarak kendini adlandıran ve modern olduklarını iddia edenler diğer kesimleri hor görüp aşağıladıkları bile olmuştur. Diğer grup ise ultramodernler grubunu dinsiz inançsız olarak görmektedir. Sonuç olarak her iki grubunda haksız olduğu görüşünde birleşmek en doğrusudur.

Aslında laiklik devlet işlerine dini kavramların karıştırılmaması ve her dine karşı aynı mesafede tarafsız olmaktır. Ülkemizde laiklik kavramı hala tam olarak kabul görmese de bu kavramı suistimal eden bir takım unsurlarda olmuştur. Zaman zaman laikliğin değerini kaybettiği ileri sürülerek ülkemizde darbeler yapılmış ülkenin geleceği sekteye uğramıştır. Hatta öylesine ileri gitmiştir ki bu kavramın ince çizgisini kullanan güçler ülkenin başbakanını idam etmiştir.

Laikliğin geçmişi

Geçmişte din adamları insanların ve toplumun üzerinde oldukça söz sahibiydi. Özellikle Avrupada Hristiyan din adamları halkı yönlendirip etkileyebiliyor Papalar ise kralları bile yönlendirebiliyordu. İlerleyen dönemde şehirlerdeki ticari gelişmeler farklı insanları ve mezhepleri bir araya getirdi. İlerleyen dönemde dinde reform hareketi adı verilen Rönesans ile birlikte Hristiyanlıkta din etkisini yitirmeye başladı. Türkiyede laiklik ise Tanzimat dönemi ile başlamış 5 Şubat 1937 ile resmiyet kazanmıştır.

İlk paragrafta söylediğimiz gibi toplumumuzda laiklik hala anlaşılmış ve hakkında bilgi sahibi olunan bir kavram değildir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.