Toplumun ihtiyaçlarının kurumlar tarafından karşılanmasının insanlar açısından önemi nedir?

Her toplum belli ihtiyaçlara gereksinim duyar. Bu nedenle bu ihtiyaçların çeşitli kurum ve kuruluşlarca karşılanması gerekir.İnsanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamaya kalkarsa bunda başarılı olamazlar. Çünkü bazı ihtiyaçlar vardır ki organizasyon ve birliktelik ile karşılanabilir.

Mesela eğitim ihtiyacımızı ele alalım. Devlet bünyesinde kurulan Milli Eğitim Bakanlığı’nın planlı ve programlı çalışması ile hizmet verilmektedir. Hepimiz düzenli bir işleyişin olduğu eğitim sisteminden yararlanarak bundan faydalanırız.

Toplumdaki genel ihtiyaçlar ise sağlık, eğitim, adalet ve güvenliktir. Bu ihtiyaçların kar amacı ve hedef gözetmeyen kişilerce karşılanması gerekir. Buda ancak kamu kuruluşlarının planlı çalışması ile gerçekleşir.

Eğitim ihtiyacı için yardımda bulunan Kızılay

Eğitim ihtiyacı için yardımda bulunan Kızılay

Biz insanlar için önemi

Kamu kuruluşları ve özel sektörler tarafından hizmetlerin sağlanması kaliteyi arttırır.
Düzenli bir işleyiş sağlanır.
Herkes hizmetlerden eşit biçimde faydalanır.
Kendi başımıza karşılayamayacağımız ihtiyaçlar karşılanır.

İşte bu gibi nedenlerden dolayı kurumlar toplum ve insan için oldukça önemli yer tutarlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.