Toplumun temeli olan aile kurumunun korunması niçin önemlidir?

Aile toplumun en küçük yapı taşı olarak bilinir. Genellikle anne, baba ve çocuklardan oluşan sosyal bir topluluktur. Ülkemizde geniş aile dediğimiz anane, dede, babannenin de yer aldığı aile tipide vardır. Aileler birleşerek toplumu oluşturdukları için ailenin korunması önem taşır.

Çünkü aile toplumların kültürel yapılarını, geleneklerini ve örf, adet gibi kavramları nesilden nesile aktarmaktadır. Eğitimin temeli olan ve bireylerin ilk kez eğitim aldıkları kurumda ailedir. Yetişen çocukları doğru ve yanlış kavramını, iyiliği, güzelliği ilk olarak ailesinden alır.

Bir öğretmen kadar eğitimde önemli rolü alan aile toplumun refah düzeyinin sağlanmasında önemli rol alır. İyi yetiştirilmiş aile bireyleri toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesini sağlar. Bu nedenle toplumun temelini oluşturan aile kurumu önem taşır.
aile
Aile yapısının olmadığı ülkelerde sosyal ve kültürel bakımdan büyük kayıplar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa ve Amerika gibi bölgelerde kaybolan aile düzeni nedeniyle toplumsal bir çöküş yaşanmaktadır. Ülkemizde yer alan güçlü aile değerleri bu nedenle önem taşır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.