Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Trafikle ilgili yasa ve yönetmeliklerin can ve mal güvenliği açısından önemi nasıl açıklanabilir?

Trafikte düzenli bir akışın sağlanması için birçok kural vardır. Eğer bu kurallara uyulmazsa yasal yaptırımlarla karşılaşılabilir. Bu yasa ve yönetmeliklerin insanların can ve mal güvenliğini sağladığını hepimiz biliriz. Trafik kuralları sayesinde sürücülerin ve yayaların öncelikli olarak can güvenliğinin korunması hedeflenmiştir. Daha sonraki hedef ise mal güvenliklerinin sağlanmasıdır.

Eğer trafikte herhangi bir kaza meydana gelirse yasalar devreye girerek kimin haklı olduğuna karar verir. Böylece bir taraf diğer tarafa maddi ve manevi ödeme yapar. Böylece hem canımız hemde malımız yasalar ve yönetmeliklerle koruma altına alınmış olur.

Bir kaza ile karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız?

Kaza her an her yerde başımıza gelebilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.