Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Tür, Habitat, Popülasyon ve Ekosistem Kavramları

Doğal çevrede yaşayan canlılar, bu canlıların canlı ve cansız çevre ile etkileşimleri ekoloji adı verilen bilim tarafından incelenir. Ekoloji alanında çalışan bilim insanlarına ise ekolog denir. Ekologlar, canlıları daha iyi anlamak ve tanımlamak amacıyla belirli sınıflandırmalar yapmışlardır.

Birbiri ile çiftleştiğinde üreyebilme yeteneğine sahip bireyler oluşturan, ortak atadan gelen, benze özellikleri olan canlılara tür denir. Tür adı latice iki sözcükten oluşur.

Örneğin Bal arısı ve deniz kaplumbağası da bir canlı türüdür. Bu canlı türlerinin dişi ve erkek bireyleri çiftleştiğinde üreme yeteneğine sahip bireyler oluşturabilirler.

Yeşil deniz kaplumbağası pek çok canlıya ev sahipliği yapan deniz ekosisteminin bir parçasıdır. Çok büyük ekosistemler içerisinde küçük ekosistemlerde yer alabilmektedir.

Örneğin bir deniz içerisindeki mercan kayalıkları ve içinde yaşayan balıklar küçük bir ekosistemdirler. Ancak deniz ekosisteminin küçük bir parçasıdırlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.