Tür, Habitat, Popülasyon ve Ekosistem Kavramları

Doğal çevrede yaşayan canlılar, bu canlıların canlı ve cansız çevre ile etkileşimleri ekoloji adı verilen bilim tarafından incelenir. Ekoloji alanında çalışan bilim insanlarına ise ekolog denir. Ekologlar, canlıları daha iyi anlamak ve tanımlamak amacıyla belirli sınıflandırmalar yapmışlardır.

Birbiri ile çiftleştiğinde üreyebilme yeteneğine sahip bireyler oluşturan, ortak atadan gelen, benze özellikleri olan canlılara tür denir. Tür adı latice iki sözcükten oluşur.

Örneğin Bal arısı ve deniz kaplumbağası da bir canlı türüdür. Bu canlı türlerinin dişi ve erkek bireyleri çiftleştiğinde üreme yeteneğine sahip bireyler oluşturabilirler.

Belirli bir alanda yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa ise popülasyon denir. Örnek vermek gerekirse Dalyan’da yaşayan yeşil deniz kaplumbağaları bir popülasyon oluştururlar.

Her canlı türünün doğal olarak yaşamını sürdürebildiği bir yaşam alanı vardır. Bu yaşam alanına ise habitat adı verilir. Habitat kavramı her zaman çok geniş alanları ifade etmez. Bir taşın altı, orada yaşayan karınca için habitattır.

Ekosistem, tür ve habitat

Karınca örneğinden yola çıkarsak yeşil deniz kamlumbağasının habitatı denizlerdir. Deniz suyunun sıcaklığı, mineral ve oksijen oranı gibi cansız faktörler; büyük balıklar, yuvalama alanına yakın tilki, porsuk gibi hayvanlar yeşil deniz kaplumbağasının gelişimini ve yaşam sürecini etkiler. Popülasyonun çevresindeki canlı ve cansız varlıklarla etkileşimi, ekosistem adı verilen birim içerisinde incelenir.

Yaşam alanındaki canlılar birbirleri ve çevresindeki cansız nesnelerle etkileşime girerek büyük ölçüde kendi kendisine yeterli olan ekosistem adı verilen bir ekolojik birim oluştururlar. Ekosistemdeki insanlar, hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroorganizmalar ekosistemin canlı öğelerini oluştururken sıcaklık, ışık miktarı, su, mineraller, toprak, rüzgar ekosistemin cansız öğelerini oluşturur.

Yeşil deniz kaplumbağası pek çok canlıya ev sahipliği yapan deniz ekosisteminin bir parçasıdır. Çok büyük ekosistemler içerisinde küçük ekosistemlerde yer alabilmektedir.

Örneğin bir deniz içerisindeki mercan kayalıkları ve içinde yaşayan balıklar küçük bir ekosistemdirler. Ancak deniz ekosisteminin küçük bir parçasıdırlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.