Türk cihan hakimiyeti düşüncesi türklerin islamiyete girişi ile nasıl değişikliğe uğramıştır?

Türkler dünyaya hükmetmeyi en büyük hayalleri olarak benimsemişlerdir. Hatta bu düşüncelerini kısmen başarmıştır. Ancak islamiyetin kabul edilmesinden sonra bu düşünce tamamen değişti. İslamiyetin kuralları gereği insanların mazlumların yanında olması, bir yerde adaletin sağlanması gibi konularda Türkler oldukça hassas olmuşlardır.

Bundan sonraki Türk Padişahları cihanı fetih etmektense islamiyetin yayılması ve korunması adına çalışmalar yapmışlardır. Kendisinden yardım isteyen her devlete yardım etmiş gerektiğinde orayı fetih ederek adaleti götürmüştür. Bu davranışları Türklerin hükmettiği toprakların daha da büyümesini sağladı. Çünkü onların gittikleri her ülkeye adalet, hoşgörü gibi kavramları götürmeleri onların sevilmelerini sağlamıştır. Bu gibi nedenler sayesinde Osmanlı İmparatorluğu büyük bir imparatorluk haline gelmiştir.

Böylece Türkler aynı anda iki amaca birden hizmet etmişlerdir. Genellikle Roma ve Vatikan savaşların hedefinde olmuş ve hristiyanlığı yok etmek istemişlerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.