Türk Dil Kurumunun kuruluşu ve çalışmaları

Türk Dil Kurumu hangi tarihte kimin tarafından kuruldu ve yapmış olduğu çalışmalar nelerdir gelin birlikte öğrenelim. Bu konuları dilerseniz başlıklar halinde inceleyelim.

Türk Dil Kurumu ne zaman kuruldu?

12 Temmuz 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti olarak kurulan bu kurum böylece varlığını sürdürmeye başladı. 1934 yılında kurumun adı Türk Dili Araştırma Kurumu yapılmış daha sonra yapılan toplantı ile 1936 yılında Türk Dil Kurumu adını almıştır.

Türk Dil Kurumunu kim kurdu?

Atatürk’ün talimatı ile 1932 yılında o günlerin tanınmış edebiyatçısı ve meclis vekili olan Sâmih Rif’at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri tarafından kuruldu. Kurumun ilk başkanı Samih Rif’at’tır.

Türk Dil Kurumunun yapmış olduğu çalışmalar

Türk Dil Kurumu iki esas temel üzerine çalışmalarını yapmaktadır. Bunlar;

-Türk dili hakkında çalışmalar yapmak ve yaptırmak
-Türk dili hakkındaki sorunları tespit edip bunlara çözüm üretmek.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.