Türk kadınına cumhuriyet döneminde verilen haklar

Türk kadınına bakış açısı eski yıllarda, şu an olduğu gibi değildi. Onlara köle gibi davranılıp kanun karşısında hiç bir hakları olmayan, ne söz hakkı verilen ne de insanca davranılan adeta düşman görülen kişilerdi. Ama Cumhuriyetin ilanından sonra bu durum kadınlar açısından sona erdi. Kadınlara bir çok ayrıcalık tanındı. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak.

Kadınlar erkeklerle aynı seviyede tutulmaya başlandı. Yani ekonomik ve sosyal alanlarda eşitlik sağlandı. Yine bu dönemde kadınlara eğitim ve kamu hizmetlerinde çalışabilme olanağı sağlandı. Kadınlara yönelik laik yasalar oluşturuldu. Bu sayede Türk kadınlarına evlenip boşanma, meslek seçimi seçme ve seçilme hakkı gibi konularda erkek ile eşit hale getirildi.

7 Şubat 1924 tarihinde Türk kadınlar birliği kurulmuştur. Daha sonra 1930 yıllarında kadınlara belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkını veren Belediye Kanunu kabul edilmiştir. 1934 yılında isi kadınlar Millet Vekili seçimlerine katılma hakkı verildi.
Görüldüğü gibi Cumhuriyetin ilanına kadar hiç sayılan kadınlar Cumhuriyetin ilanından sonra her konuda fikir ve söz sahibi olmuşlardır. Bu günlerde gelinen bu noktaya Atatürk’e borçlu olduğumuz bir gerçektir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.