Türk tarih kurumu ve türk dil kurumu ne gibi çalışmalar yapmıştır

Türk Tarih Kurumu Osmanlı Devleti’nde tarih öğretimi; ümmetçi ve Osmanlıcı anlayış sonucu sadece İslam Tarihi ve Tanzimat’tan itibaren Osmanlı Tarihi okutulmuştur. Türk Tarik kurumunun görevi; Türk tarihini ulusalcı bir anlayışla araştırmak, sonuçlara ulaşmaktır.1931 yılında tarih konusunda bilimsel araştırmalar yapmak üzere Türk Tarih Kurumu kuruldu.

Bu amaçla yapılan yenilikler şunlardır;

Eski Türk uygarlıkların incelenmesi ve dünyaya duyurulması
Türkiye tarihinin incelenmesi
Türklerin İslam tarihindeki yeri ve öneminin belirlenmesi
Türklerin dünya uygarlığındaki yerinin belirlenmesi
Anadolu’da Türklerden önce kurulan uygarlıklara sahip çıkılmasını hedeflemiştir. Bu anlayış ayrıca etnografik(kültürel )ve arkeolojik çalışmalara önem verilmesi müzeciliğin gelişmesine de katkı sağlamıştır.

Tük Dil Kurumu da Osmanlı Devleti’nde Arapça ,Farsça ve Türkçe karışımı bir dil olan Osmanlıca kullanılmıştır. Dil birliği yoktur.

Ulusal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nde dil birliğini sağlamak ,halkın sade bir dil olan ;Türkçeyi kullanması için Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

12 Temmuz 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu Türkçeyi eğitim ve öğretimde kullanmak, bilim dili haline getirmek, Türkçeyi sadeleştirmek, ve teknik terimlere karşılık bulmak amacıyla kurulmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.