Türkiye cumhuriyetinin ilk partisi ne zaman kimler tarafından kurulmuştur

Bu yazımızda Cumhuriyet’in ilan edilme aşamalarında demokratik olması açısından çok partili hayatın başlangıç evresindeki kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk partisi hakkında bilgi vereceğiz.

Demokrasinin temel koşulu kişilerin siyasal görüş özgürlüğüne sahip olması ve kendi görüşü doğrultusunda siyasal örgütlenmeler içinde yer alabilmesidir.

Muhalefetin yasal düzeyde yasama içinde yer alması demokratik bir yönetimin temel koşuludur.
Lozan Antlaşmasının meclis tarafından onaylanmasından sonra ,devrim aşamasına geçme zorunluluğu inançlı kadrolara olan ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu nedenle Mustafa Kemal yeni devletin ilk partisi olan Halk Fırkasını kurdu.

Cumhuriyet Halk Fırkasının Özellikleri

9 Eylül 1923’te kurulmuştur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin siyasal partiye dönüşmüş halidir.
Amacı devrimleri gerçekleştirmektir.
Başta ismi Halk Fırkası olup Cumhuriyet ilan edildikten sonra isminin başına Cumhuriyet sözcüğü eklenmiştir.
Laiklik ve cumhuriyetçilik ilkelerini temel almıştır.
İşçi ve işveren haklarının eşit düzeyde tutulacağını savunmuştur.
1935 yılında Atatürk ilkelerinin tüzüğüne almıştır.

Cumhuriyet Halk Fırkasından sonra devletin diğer partileri de şunlardır;

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Serbest Fırka
Ahali Cumhuriyet Fırkası
Çiftçi ve Amele Fırkası

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.