Türkiye’de paranın yolculuğu

Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında Osmanlı Devleti’nden kalan parayı (Evrak-ı Nakdiye) kullanıyordu. Fakat ekonomik bağımsızlık olması açısından Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait paranın olması gerekiyordu .4 Aralık 1928 tarihinde Evrak-ı Nakdiyeler tedavülden kaldırıldı.
Yerine Türkiye Cumhuriyeti’ne ait ilk paralar basıldı.İlk kağıt Türk lirasının basımı, İngiltere’de Thomas De Larue adlı bir şirkete yaptırıldı. 1,5,10,50, 100, 500 ve 1000 liralık kağıt paraların üzerinde, Fransızca sözcüklerin yanı sıra Arap harfleriyle yazılı Türkçe sözcükler bulunuyordu.Atatürk devrimlerinin ilkelerine ters düşmesi nedeniyle 15 Ekim 1937 tarihinde çıkarılan bir yasayla yavaş yavaş dolaşımdan kaldırıldı.1937’de basılan 5 Türk lirası hem cumhuriyetin yeni harfli ilk kağıt parası hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı yasayla dolaşıma çıkardığı ilk paraydı.

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 9 emisyon grubunda 24 farklı değerde, 126 tertip banknot dolaşıma çıkarılmıştır. İlk altı emisyon grubundaki banknotların tamamı ile Yedinci Emisyon Grubundaki banknotların bir kısmı değişik tarihlerde dolaşımdan kaldırılmış ve 10 yıllık zamanaşımı sürelerinin sonunda değerlerini yitirmiştir.

1 Ocak 2009’da tedavüle giren Türk Lirası banknotlarının ise; ön yüzünde Atatürk portreleri bulunurken, arka yüzlerinde Türk bilim, sanat, edebiyat ve müzik tarihinin önde gelen isimlerinin portrelerine yer verilen paralar kullanılmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.