Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Türkiyede toprak tipleri görüldüğü yerler

Bu yazımızda sizlere Türkiye’deki toprak tipleri ve görüldüğü yerlerden bahsedeceğiz. İlk olarak toprak nedir bunun tanımını yapalım. Toprak, taşların ve kayaların ayrışması ile oluşmuş , içinde organik ve inorganik maddeler bulunan yeryüzünün en üstündeki canlı tabakasına denir.

00_toprak-tipleri-ana-resim

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri

Killi topraklar:Eski göl tabanlarında oluşan topraklardır. Ergene Havzası ve Güney Marmara ‘daki çöküntü alanları ile Konya çevresinde görülür.

Kireçli Topraklar: Kireçtaşı ve killi kireçtaşı ile oluşan topraklara Akdeniz ,Ege ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanır.

Tuzlu Topraklar: Eski göl tabanları ve kapalı havzalarda oluşan bu topraklara Tuz gölü, Burdur Gölü gibi dışarıya akmayan yörelerde rastlanır.

Alüvyal Topraklar: Akarsuların taşıp biriktirdiği organik madde bakımından zengin bu topraklara Ege bölgesinde, Erzurum, Amik ,Konya gibi ovalarda görülür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.