Türkiyede toprak tipleri görüldüğü yerler

Bu yazımızda sizlere Türkiye’deki toprak tipleri ve görüldüğü yerlerden bahsedeceğiz. İlk olarak toprak nedir bunun tanımını yapalım. Toprak, taşların ve kayaların ayrışması ile oluşmuş , içinde organik ve inorganik maddeler bulunan yeryüzünün en üstündeki canlı tabakasına denir.

00_toprak-tipleri-ana-resim

Türkiye’de Görülen Toprak Tipleri

Kırmızı Renkli (terra rossa) Topraklar: Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kalkerin ayrışması ile oluşan topraklardır.

Kahverengi Orman Toprakları: Ormanın yoğun olduğu yerlerde bulunan, organik bakımdan zengin topraklardır.Ülkemizde bu topraklara Karadeniz bölgesinde rastlanır.

Bozkır Toprakları: Yağışın az olduğu iç bölgelerde bulunan, humus bakımından fakir topraklardır. İç bölgelerde rastlanır.

Kara topraklar (çernezyomlar): Çayır bitki örtüsüne sahip Erzurum- Kars Bölümü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülür.

Kumlu-Tüflü Topraklar: Volkanik kül, kumlardan oluşan topraklara Nevşehir ve Ürgüp çevresinde görülür.

Killi topraklar:Eski göl tabanlarında oluşan topraklardır. Ergene Havzası ve Güney Marmara ‘daki çöküntü alanları ile Konya çevresinde görülür.

Kireçli Topraklar: Kireçtaşı ve killi kireçtaşı ile oluşan topraklara Akdeniz ,Ege ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanır.

Tuzlu Topraklar: Eski göl tabanları ve kapalı havzalarda oluşan bu topraklara Tuz gölü, Burdur Gölü gibi dışarıya akmayan yörelerde rastlanır.

Alüvyal Topraklar: Akarsuların taşıp biriktirdiği organik madde bakımından zengin bu topraklara Ege bölgesinde, Erzurum, Amik ,Konya gibi ovalarda görülür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.