Türkiyedeki en önemli göller hangileridir?

Bu yazımızda Türkiye de bulunan önemli gölleri ve göllerin oluşum şekillerine göre incelenmesini bulabilirsiniz.

1- YERLİ KAYA GÖLLERİ
a) Tektonik Göller : Yer kabuğunun çökmesi veya kırılması sonucunda oluşan çukurluklara suların dolmasıyla meydana gelirler. Türkiye de bulunan Tektonik gölleri sıralayacak olursak.

Sapanca, İznik, Ulubat ve Manyas gölleri, Simav Gölü, Beyşehir, Eğirdir, Acıgöl, Burdur, Ilgın (Çavuşçu), Akşehir, Eber, Suğla ve Kovada gölleri, Tuz, Seyfe ve Tuzla gölleri, Hazar, Hozapin ve Van gölleridir.

b) Karstik Göller : Bu göller, kaya tuzu, jips, kalker gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda oluşurlar.

Bazı karstik göllerin oluşumunda tektonik olaylar da etkili olduğu bilinmektedir. Ülkemizde en fazla Akdeniz bölgesindeki Toros dağlarının batı kısmında yer alır. Kızılören obruk gölü, Kestel, Avlan, Yarışlı ve Salda gölleri karstik göllerdir.

c) Volkanik Göller : Volkanik faaliyetler sırasında oluşan patlama çukurları içerisinde meydana gelen göllerdir. Ülkemizde bulunan volkanik göller Meke Gölü, Acıgöl, Nemrut, Gölcük gölleri ve Aygır Gölü’dür.

d) Buzul Gölleri : Dağ doruklarında, buzulların aşındırmasıyla oluşan ve sirk adı verilen çukurluklarda meydana gelmektedirler. Türkiye de Sat, Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Bolkar dağları ile Aladağlar üzerinde bu tür göller vardır.

2- SET GÖLLERİ
a) Alüvyal Set Gölleri : Alüvyonlarla akarsuyun önünün kapanmasıyla oluşur. Türkiye de Marmara, Çamiçi (Bafa), Köyceğiz, Mogan ve Eymir Gölleri ile Uzungöl bu türdeki göllerdendir.

b) Kıyı Set Gölleri : Dalga ve akıntıların taşımış olduğu malzemeleri koy ve körfezlerin ağız kısmında biriktirmesiyle meydana gelir. Türkiye de, Büyük ve Küçük Çekmece gölleri, Durusu gölü, Çukurova deltasında buluna Ak yatan gölü kıyı set gölleridir.

c) Heyelan Set Gölleri : Heyelan sonucu bir akarsuyun önünün kapanmasıyla meydana gelen göllerdir. Türkiye de Tortum, Sera, Abant, Zinav ve Sülük gölleri ile Yedigöller heyelan set göllerindendir.

d) Volkanik Set Gölleri : Volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla oluşurlar. Türkiye de Van, Erçek, Nazik, Çıldır, Haçlı ve Balık gölleri bu tür göllerdir.

e) Baraj (Yapay) Gölleri : Ülkemizde bulunan yapay göllerimizin en büyüklerini sayacak olursak, Atatürk, Keban, Karakaya ve Hirfanlı barajlarının gerisinde kurulan göllerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.