Türkiye’nin bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olmasını sağlayan etkenler nelerdir?

Türkiye bulunduğu bölgede güçlü bir devlet olarak var olmaktadır. Bunu sağlayan birçok etken vardır. Ülkemiz oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahiptir ve derin kökleri vardır. 600 yıllık bir medeniyetten gelen ülkemiz geniş coğrafyalara bir zamanlar adalet götürüyordu.

Bu nedenle hala bu coğrafyalarda ülkemize olan sadakat ve bağlılık görülmektedir. Ülkemizin liderlik vasıfları ile bu devletlere öncülük etmesi yıllardır beklenen bir gelişmedir. Türkiye bir yarım ada ülkesi olup deniz, kara ve hava yolları olarak kilit bir noktada yer almaktadır.

Ülkemizin önemli enerji kaynakları olan bor, su gibi kaynakları bölge için büyük önem arzetmektedir. Tarımsal ve sanayi olarak gelişmekte olan ülkemiz çevre ülkelere büyük ihracatlar yapmaktadır. Gelişen ve büyüyen bir ülke olan Türkiye istikrarlı bir yönetimle hızla büyümektedir.

Sonuç olarak bulunduğu bölgedeki tek güçlü devlettir. Hızla büyüyen ve ilerleyen Türkiye bir dünya devleti olma yolunda ilerlemektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.