Türkiyenin bulunduğu coğrafi konumu ülkemize kazandırdığı stratejik avantajlar nelerdir

Bu yazımızda Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumu ülkemize kazandırdığı stratejik avantajlar konusunda bilgi vereceğiz. Türkiye’nin özel konumu olarak da bilinen coğrafi konumun stratejik önemi nedir şimdi bunu öğrenelim.

Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları

Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır.
-Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada görünümündedir.
-İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
-Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Yer şekilleri çeşitliliği fazladır. Dolayısıyla iklim , doğal bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitliliği fazladır.
-Ortalama yükseltisi fazladır. Yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar. Bu nedenle batıdan doğuya gidildikçe sıcaklık azalır, karlı ve donlu gün sayısı artar.
-Doğu-batı yönlü uzanan sıradağlar bulunur. Bu nedenle kuzey- güney yönlü ulaşım zordur.
-Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşuluğu bulunur. En uzun kara sınırı Suriye ile en kısa kara sınırı Nahcivan(Azerbaycan)iledir.
-Üç kıtanın birleşme noktasında bulunduğu için önemli ticaret yolları üzerinde , doğal bir köprü durumundadır. -Bu nedenle pek çok önemli karayolu , demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı ülkemizden geçmektedir.
-Bu özelliklerinden dolayı ülkemizin jeopolitik ve jeostratejik önemi büyüktür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.