Türkiye'nin yer üstü kaynakları nelerdir?

Ülkemiz zengin yer üstü kaynaklarına sahiptir. Bunları sıralayacak olursak.

Akarsular: Türkiye, oldukça engebeli yeryüzü şekillerine sa­hiptir. Türkiye’nin sahip olduğu yeryüzü şekillerinin karakteri akarsu oluşumunda etkili olmuştur. Bu­nun en büyük etkisi akarsuların, boylarının kısa ve denge profiline ulaşmamış olmasından anlaşılır. Akarsuların diğer bir özelliği rejimlerinin düzensiz ol­masıdır. Akarsuların sahip olduğu bu özellik akarsu­lardan yararlanmayı büyük ölçüde kısıtlamıştır. Bu yüzden akarsularımızın hidroelektrik potansiyeli oldukça yüksektir.

Bitki örtüsü: Ülkemizi bitkiler bakımından oldukça zengin sayabiliriz. Bunun en büyük nedeni sahip olduğumuz iklim çeşitleridir diyebiliriz.

Yer yüzü şekilleri: Ülkemiz genel olarak engebeli ve yükseltisi oldukça fazladır.

Denizler ve göller: Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada şeklindedir. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevri­li olması nedeniyle deniz taşımacılığı ülke ekonomisi­ne oldukça önemli katkıda bulunmaktadır.Türkiye’de Güneydoğu Anadolu hariç bütün böl­gelerde doğal göller vardır. Bunlardan tuz elde etmede, tatlı su balıkçılığında ve turizmde yararlanıl­maktadır.

Toprak ve taşlar: Toprak bildiğimiz gibi tarımın temel kaynağıdır. Toprak olmazsa tarım olması olanaksızdır. Toprağın verimli olması üretimi arttırır.

Doğal oluşumlar: Mağara, sarkıt, dikit gibi doğal olu­şumlar turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.