Türklerin Anadolu'ya gelme sebepleri nelerdir?

Türklerin Anadolu’ya gelişi deyince aklımıza ilk olarak Malazgirt savaşı gelir. Oysa ki bu büyük zafer Türklerin Anadolu’yu fethiyle ilgili diğer olayları unutturmaktadır.Öncelikle şu soruları sorabiliriz.

Türkler neden Orta Asya dan ayrıldılar? Proto Moğollardan Kıtayların 924 yılında Orhun havalisine hakim olmaları sebebiyle bu bölgede bulunan Türk boyları batıya göçmek zorunda kaldı. Peki neden Anadolu ya geldiler? Anadolu iklimi ve geniş otlaklarıyla Türklerin yaşantısına uygundu. Anadolu’nun nüfus açısından yoğunluğa sahip olmaması da en büyük etkenlerden biriydi. Selçuklular Anadolu’ya ilk geldiklerinde burada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Araplar vardı. Ve tam anlamıyla bizans kontrolündeydi.

Anadolu’ya ilk Türk girişi IV. yüzyılın sonlarına doğru Batı Hunları tarafından gerçekleştirilmiştir. Yüzyılın ortalarından itibaren Türkler Anadolu’da yerleşmeye başladılar. Asıl yerleşme ise Malazgirt Savaşı ile oldu. Bu savaştan sonra Anadolu ile Türkistan arasından bir göç kanalı oluşmaya başladı. Ne kadar Türk’ün geldiği tam olarak bilinemiyor. Anadolu’ya gelen Türklerin büyük bir kısmı göçebe diye adlandırılan gezginlerdir. Türklerin akın akın Anadolu’ya gelmeleri itibariyle Avrupa’da burası ‘Türkiye’ diye söylenmeye başlanılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.