Türklerin islamiyeti seçmeleriyle islamiyetin yayılması arasında nasıl bir bağlantı kurarsınız ?

Türklerin islamiyeti kabul etmesi ile birlikte islamiyetin yayılışında hızlı bir ilerleme görülmüştür. Türkler İslamiyetin koruyucuları ve kollayıcıları olmuşlar onun güven içinde yayılmasını sağlamışlardır. Geniş topraklara hükmeden türkler gittikleri her yere islamiyetin güzelliklerini götürmüşler diğer dinlere karşı ise saygı ile yaklaşmışlardır.

Onların bu tutumları ve güzel davranışları hüküm sürdüğü her yerde islamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Ayrıca dini medreseler ve mektepler ile önemli din adamları yetiştirmişlerdir. En bilindik örneği Mevlana’dır. İslamiyetin en büyük tehdidi olan Avrupadaki Hristiyan toplumları önünde gerçek bir duvar gibi Türkler durmuştur. Hatta yaptıkları savaşlar ve mücadeleler ile Hristiyanlığın kalbine gitmeyi ve yok etmeyi hedeflemişlerdir.

Haçlı ordularına karşı uzun yıllar mücadele eden Türkler bu savaşlardan galip çıkarak İslamiyetin güven içerisinde ilerlemesine yardımcı olmuşlardır. Yeni fetih edilen topraklara önemli din adamlarını yerleştirerek İslamiyeti tanıtmışlar örnek toplumları ile burada yaşayan insanların takdirini kazanmışlardır.

Ayrıcı Mekke ve Medineye önemli maddi yardımlar yaparak, hatta vaktinde tren hattı döşenerek önemli hizmetler sağlamışlardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.