Türklerin İslamiyeti seçmeleriyle İslamiyetin yayılması arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz?

Türklerin islamiyeti seçmesinden sonra İslamiyetin yayılması adına önemli gelişmeler oldu. Çünkü Türkler islamiyet karşısındaki bizans tehdidini engellemişler ve Avrupa’dan gelebilecek haçlı seferlerinin önünde duvar olmuşlardır. İslamiyeti fetih ettikleri her toprağa götürüp oradaki insanlara bu dinin güzelliklerini anlatmışlardır.

İslamiyetin koruyucusu ve destekçisi olan Türkler sayesinde İslamiyet bu kadar geniş topraklara yayılma şansını elde ettiler. Yeni fetih edilen bölgelere camiler ve medreseler inşa edilerek bölgeye din adamları gönderildi. Onlar sayesinde islamiyet orada yaşayan insanlara tanıtıldı. Hükmettikleri her toprağa islamiyet adına önemli imarlar yaptılar. Ayrıca kazanılan topraklara köprüler, mektepler açarak halka hizmet götürdüler.

İslamiyetin türkler tarafından seçilmesi ve islamiyetin yayılması arasında böylesine güzel bir bağlantı bulunmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.