Türklerin Yeni Yurdu Anadolu

İnsanlar hangi nedenlerle yaşadıkları yerlerden göç eder ve yerleşirler?

Tarih boyunca insanlar bir noktadan başka bir noktaya sürekli göç etmişlerdir. Toplumların göç etmesindeki esas neden daha iyi koşullarda yaşamak olmuştur. Ulaşım daha kolay olduğu, iklimin daha ılıman olduğu, verimli toprakların ve sulak arazilerin olduğu bölgelere eski insanlar göç etmişlerdir.

Türkler neden Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederek burayı yurt edinmişlerdir?

Eski türkler konar göçer bir hayat sürüyorlardı. Hayvanlarını otlatmak için verimli arazilere ihtiyaçları vardır. Kış aylarını da güzel geçirebileceği arazilere ihtiyaç duyuyordu. Tüm bu koşullar ise Anadolu topraklarından rahatlıkla sağlanabiliyordu. Bu nedenle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir.

alp arslan malazgirt savaşı

1071 Malazgirt meydan savaşında Alp Arslan Bizanslılara karşı.

Anadolu’nun hangi özellikleri Türklerin göç etmelerine neden olmuştur? Anadolu’ya hangi topraklardan geçerek gelmişlerdir?

Anadolu’nun verimli otlakları ve sulak arazileri Türkler’in hayvanlarını otlatabileceği, konar göçer yaşamlarını sürdürebileceği bir yaşam alanıydı. Ayrıca artan Türk nüfusu ve Türk boyları arasındaki çatışmalar nedeniyle Anadolu’ya göç edip burayı yurt edinme ihtiyaçları doğmuştur.

Aral Gölü yakınlarında yaşayan Türkler Büyük Selçuklu Devleti topraklarında yer alan Horosan’dan geçip Malazgirt üzerinden Anadolu’ya girmişlerdir.

Malazgirt Savaşı kaybedilmiş olsaydı sonuçları neler olurdu?

1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu. Sultan Alparslan önderliğindeki ordu Bizans ile savaşarak Anadoluya giriş yaptı. Eğer bu savaş kaybedilseydi Büyük Selçuklu Devleti bir daha Türkler için savaşmaz ve Anadolu bizim yurdumuz olamazdı.

Alp Arslan’ın Hristiyanlara dinlerini yaşama özgürlüğünü tanıması Anadolu’nun fethine nasıl katkıda bulunmuş olabilir?

Sultan Alp Arslan Bizans topraklarına girince burada yaşayan Hristiyan nüfusun dinlerini özgürce yaşamalarını, sosyal ve ekonomik kültürlerini sürdürmelerini teminat altına almıştır. Bu sayede Türkler ve Hristiyanlar bu topraklarda birlikte uyum içinde yaşamışlardır. Adaletli bir yönetim ve insan haklarını veren Alp Arslan’ın bu hareketi ona ve Türklere sempati duyulmasını sağlamıştır. Böylece Türkler hızlıca Anadolu’ya yayılmış ve kabul görmüşlerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.