Üçgen nedir ve çeşitleri nelerdir?

Üçgen: Üç noktaya sahip ve bu noktaları doğrusal olmayan, noktalarını ikişer kez birleştiren doğru parçaları tarafından oluşturulmuş şekle üçgen denir.

Resim 1’de verilen üçgeni incelediğinizde bir üçgeninin açılara, köşelere, kenarlara sahip olduğunu görürüz.

ÜÇGENİN TEMEL NOKTALARI

Bir üçgenin olmazsa olmazı köşeler, kenarlar ve açılara sahip olmasıdır. Resim 1’de gördüğünüz üçgende köşe noktaları A,B ve C’dir. Bu üçgenin sahip olduğu kenarlar ise [AB],[BC],[AC] doğru parçalarıdır. Üçgenimizin sahip olduğu açılar ise A,B ve C açılarıdır. Bu açılara aynı zamanda iç açı denir.

Üçgende bilinmesi gereken kurallar;

  1. Üçgenlerin her köşesindeki nokta sadece büyük harfle isimlendirilir.
  2. Bir üçgende kenar uzunluğu, karşısındaki açıcının bulunduğu köşe noktasının küçük harfi ile gösterilir. Örneğin c kenarı C köşesindeki isimden bunu alır.
  3. Üçgenlerde köşegen bulunmaz.
  4. Bir üçgenin tüm iç açıları toplamı 180 derecedir. İki açısını bildiğimiz bir üçgenin üçüncü açısını kolaylıkla bulabiliriz.

ÜÇGEN ÇEŞİTLERİNİ İNCELEYELİM

Üçgenler kenarları, ve açılarına göre iki gruba ayrılırlar.

KENARLARINA GÖRE ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

Bu üçgenler eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar olmak üzere 3 çeşittir.

-Eşkenar Üçgen

Bu üçgen türünde tüm kenarlar ve açılar birbirine eşittir. Kenar uzunlukları, açıları birbirine eşittir. Aşağıdaki resimde bunu görebilirsiniz.

-İkizkenar üçgen

Bu üçgenden en az iki kenarının uzunluğu ve en az iki açısı birbirine eşit olmalıdır. Resimdeki örnekte bu durumu görebilirsiniz.

-Çeşitkenar üçgen

Tüm kenar uzunlukları ve iç açıları farklı olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir. Örnekteki üçgen bir çeşitkenar üçgendir.

AÇILARINA GÖRE ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

Dar Açılı Üçgen: Bütün açıları 90 dereceden küçük olan üçgenlerdir. Örnekteki resmi inceleyiniz.

Geniş Açılı Üçgen: Herhangi bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere geçiş açılı üçgen denir. Geniş açılı üçgenlerde yalnızca bir açı 90 dereceden büyük olabilmektedir. Örnek resmi inceleyiniz.

Dik Açılı Üçgen: Herhangi bir açısı 90 derece olan üçgene denir. Sadece bir tane 90 derecelik açıya sahip olur. Bunun nedeni tüm iç açıları toplamı 180 derecedir. Biri 90 dereceyken diğeride 90 derece olursa üçüncü açıya sıfır kalır.

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.