Ulaşım Araçları Gelişiyor

Aile büyüklerinizden, çocukluklarında hangi ulaşım araçlarının yaygın olarak kullanıldığını öğreniniz. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Annem ve babama sorduğumda bana otobüslerin ulaşımlarda kullanıldığını söyledi. Dedem ve ninem ise daha çok at arabaları ve faytonlar ile yolculuk etmişler.

Geçmişten günümüze ulaşım araçlarında gözlenen değişimler hayatımızı nasıl etkilemiştir? Örneklerle açıklayınız.

Geçmişte kullanılan ulaşım araçları zamanla gelişerek ilerleme kaydetti. Bu araçların gelişmesi ile ulaşım daha kolay ve hızlı bir hal aldı. Hayatımızı etkilemesinde en belirgin özellik artık her yere gidebiliyoruz. İnsanlar daha kolay iletişim kuruyor ve işlerini yapabiliyorlar.

ÇALIŞALIM

Ulaşım araçlarından birini seçerek geçmişten günümüze geçirdiği değişimi gösteren bir resim yapınız.

Eski bir araba ve yeni araba çizebilirsiniz.

Ulaşım araçlarının geçirdiği değişimin yaşantımızdaki olumlu ve
olumsuz etkilerinin neler olabileceğini yazınız.


Olumlu etkileri
Kolay ulaşım
Rahat ulaşım
Uzaklara gidebilme
Alternatif ulaşım yöntemleri

Olumsuz etkileri
Kazalar
YÜksek maliyet
Trafik yoğunluğu
Yaralanmalar

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.