Ulaşım yolları bir vücuda hayat veren damarlar gibidir ile ilgili kompozisyon

Ulaşım yolları aynı bir insan vücudundaki damarlar gibidir. Nasıl ki damarlar kanı organlara besin ve diğer maddeleri taşımak görevliyse bir ülkenin ulaşım yolları da tıpkı bunun gibidir. Bir medeniyetin ne kadar uygar ve gelişmiş olduğu birçok düşünüre göre sahip olduğu ulaşım yollarından belli olmaktadır.

Ülkenin her bir yanına uzanan ulaşım yolları sayesinde insanlar seyahat edebilmekte, ürün ve malzemeler taşınmakta kısacası ekonomik ve sosyal gelişmeler sağlanmaktadır. Ulaşım yolları deniz, kara ve hava olmak üzere üç grupta incelense de hepsinin ortak amacı bir nesneyi farklı bir noktaya götürmektir.

İnsan vücudunda damarsız olan bir kısım olmadığı gibi bir ülkeninde ulaşım yolu olmayan yerleşim birimi olmamalıdır. Nasıl ki kanın ulaşmadığı organlar beslenemeyerek ölürse ulaşım yollarından yoksun yerlerde de buna benzer durumlar görülür.

Ekonomik ve kültürel gelişme ancak ulaşım sayesinde sağlanabilir. Çünkü insanlar o bölgeye giderek ticarette bulunur, eğitmenler giderek eğitim verir, sağlıkçılar giderek hizmet sunar. Eğer bir ülke ulaşım yollarına sahip değilse istediği kadar zengin olsun istediği kadar gücü olsun büyük bir yoksunluk içindedir.

Bu nedenle ulaşım yolları toplum ve ülke için en önemli ihtiyaçtır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.