Ülke kalkınmasında madenciliğin önemi

madencilik
Dünyamızda yer alan doğal kaynaklar insan yaşamında oldukça değerli bir yere sahiptir. Hayatımızı kolaylaştıran çeşitli araç ve gereçlerin üretilmesinde madenlerden yararlanılmaktadır. Bir devletin ve insanlarının hayat düzeyleri ile ülkede gelişmiş olan madencilik arasında paralel bir ilişki vardır.

Dünya üzerinde yaşamış olan tüm insanlar geçmişten günümüze kadar madencilik konusunda çalışmalar yürütmüşlerdir. Çünkü madenler sayesinde elde edilen araçlar hayatı kolaylaştırmıştır. Bunun sonucunda ise çağdaş ve uygar toplumlar ortaya çıkmıştır.

Madenlerden elde edilen yapısal malzemeler ie Uzay çağı ve sanayi alanında hızlı bir gelişme sağlanmıştır. Öyle ki artık dünyada ülkelerin gelişmişlik göstergesi olan demir çelik sanayisi ve tarımsal faaliyetler madencilik sektörünün desteği ile ayakta durmaktadır.

Günümüzde artık sanayinin tüm dallarında ve günlük hayatımızda kullandığımız herşeyde bir nebze madenciliğin katkısı bulunur. Örneğin bu yazıyı okuduğunuz telefon ya da bilgisayarda bile maden endüstrisinin katkısı bulunur.Hayatımızda önemli bir yere sahip olan madencilik dünyadaki tüm ülkelerde sosyal ve kültürel anlamda gelişmiş olmalarında rol alan önemli bir etkendir. Madenlerden yeterince faydalanamayan toplumlar günümüzde geri kalarak, kendilerini geliştirememişlerdir.

Kısacası maden ürünleri, bir ülkenin ekonomik olarak güçlenmesi, kalkınmasında etkili olan en önemli faktördür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.