Ülkeler arası ticarette ulaşım teknolojilerinin önemi

Geçmiş zamanda ticari ilişkilerde ulaşım için çeşitli hayvanlar veya küçük gemicikler kullanılırdı. Bu ulaşım teknikleri günümüze göre oldukça geri ve zor bir yöntemdir. Eskiden ülkeler arasındaki ticareti bırakın şehirler arası ticaret bile gelişmiş değildi. Çünkü insanlar ulaşım teknolojilerine sahip olamadıkları için ürettikleri ürünleri başka bölgelere göndermekte güçlük çekiyordu.

Durum böyle olunca ürünlere ihtiyaç duyulan bölgelere nakil gerçekleştirilemiyor ve ürünler değerlendirilemiyordu. Şöyle düşünün Marmara Bölgesin’de yaşayan biri hiç bir zaman portakal yada muz yiyemiyordu. Çünkü bu bölgede bu ürünler yetişmiyor ve yetişen bölgelerden ulaşım nedeniyle gelemiyordu. Ülkeler ve şehirler arasındaki ticaretin gelişmesi için ulaşım ve iletişim en önemli iki kavramdı.

Sanayi inkılabı ile üretimin fazlalaşması sayesinde ulaşım teknikleri de geliştirildi. Kömürlü ve buharlı trenler bu gelişmelerin öncüleri olmuşlardır. Özellikle Avrupa’da bu yük trenleri ile üretilen ürünlerin ihtiyaç duyulan bölgelerin pazarlarına götürülmesi sağlanmış böylece ticaretin gelişmesi hedeflenmiştir.

Teknolojik gelişmeler ile yapılan büyük yük gemileri, yük taşıyan kamyonlar ve trenler ülkeler arasındaki ticaret güçlendirmiştir. Son yıllarda yük taşımacılığında kullanılan uçaklarla da aynı gün içinde ürün gönderimi yapmakta mümkün olmaktadır.

Ulaşımın gelişmesi sadece ürünlerin gönderilmesi ve ham maddenin temini için değil ticareti yapan kişiler içinde önemlidir. Kolay ulaşım imkanları ile insanlar dünyanın her noktasına gidebilmekte ve ihtiyaç duyulan ürünleri istedikleri yerden alabilmektedir. Eskiden olsa başka bir bölgeden ürün almayı bırakın o bölgeye bizim gitmemiz bile günlerimizi alırdı.

Bu nedenle ülkeler arası ticari ilişkilerde ulaşım hayati öneme sahiptir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.