Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Ülkemiz İçin Barışın Önemi Kompozisyon

Ülkemizin daimi varlığı için barış önemli bir yer tutar. Ülkemizin gerek içeride gerekse dışarıdaki komşularında barış ortamının olması ticari ve sosyal gelişmeler gibi birçok faktörü etkilerken en önemlisi ise halkta huzur ortamı yaratmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gelişim süresince ve devamında huzurlu ve istikrarlı bir ortam elde ettiklerinde başarılı olmuşlardır.

Siyasi kavgalar, iç rekabet, terör, sömürgecilik gibi kavramlar ülke barışına gölge düşürürken bu kavganın içerisinde yer alan her kesim bundan dolaylı olarak zararlı çıkar. Barış ve huzur ortamının yer aldığı halk ve toplumlarda istikrar hüküm sürerken halkın sosyal refah düzeyide artmaktadır. Gelişen ve hızla büyüyen toplumlar ancak refah ve huzur içerisinde yaşayan toplumlardır.

Bugün ülkemizde var olan terör ve komşu devletlerdeki siyasal sorunlar savaşlar ülkemiz önünde en büyük engellerden biridir. Ülkemizin gelişimine engel olmak isteyen dış güçler ilk olarak içeriden tehditler oluşturmak için çaba gösterirler. Halk içinde fitne fesat yayan bu kötü emelli güçler ülkemizdeki terörün bir numaralı sorumlusudur. Ülke barışına gölge düşürmek, insanlara korku duygusunu yaymak isteyerek ülkenin gelişimine engel olurlar. Öyle ki terör olmasa mezhepçilik, etnik köken, ırkçılık gibi terimleri ortaya atarlar.
barış
Bugün çevremizde ve ülkemizde bu tip olayları sıkça görmekteyiz. Bunun nedeni elbette ülkemiz üzerin de gözü olanlardır. Ülkemiz için barışın önemi bunlarla sınırlı değildir. Elbette iç dinamiklerle oynamayı başaramayan dış güçler bu kez komşu devletlerde kargaşa yaratarak bölgede ki huzur ve istikrarı bozmayı hedefler.

Sadece bizim ülkemiz için değil her ülke ve bölge için barış halk, devlet ve insanların huzuru geleceği için büyük önem teşkil eder.