Ülkemiz Neden Sanayi Ürünleri Satıyor

Diğer bir deyişle ülkemiz dış ülkelere neden sanayi ürünleri ihraç ediyor ve ülkemizin sanayi üretiminde çok gelişmiş olmasının nedenleri. Genç nüfusun büyük çoğunlukta olduğu ülkemizde ne yazık ki çalışma koşulları ucuz ve kalitesizdir. Maliyetin düşük olmasına neden olan bu olay nedeniyle dış yatırımcılar bile üretimi ülkemizdeki fabrikalarında yapmaktadır.

Zira dış ülkelerde özellikle Avrupa ülkelerinde çalışan işçilerin aylık maaşları yada asgari ücretleri bizim ülkemizin en az 3 katı kadardır. Bu nedenle düşük maliyet ile üretim yapmak isteyen fabrikaları başka ülkeler için arayış içine iter. Afrika ve Asya ülkelerinde de üretim bir hayli fazla olmasının nedeni de kesinlikle budur.

Ülkemizde dış yatırımcılar tekstil, makina ve otomotiv sanayii oldukça gelişmiştir. Avrupa ve diğer bazı ülkelerde tekstilin bazı alanlarının doğayı ve çevreyi kirletmesi nedeniyle yasak olması nedeniyle tekstil üretiminde bu nedenle lider durumdayız.

Sanayileşme Atatürk devrimlerinden sonra hızla gelişip büyürken düşük maliyetli üretim ve ülkemizin coğrafi konumu buna büyük katkı sağlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.