Ülkemizde 1900-2000 Yılları Arasında Çalışan Kadın Sayısı

İş gücü potansiyeli bir hayli yüksek olan ülkemizde çok eski zamanlarda yani 1900’lü yıllarda çalışan kadın sayısı yüzlerle ifade ediliyordu. Oysa ki 2000’li yıllarda Türkiyede çalışan kadın sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. 1900’lü yıllarda ülkemizde çalışan kadın sayısı çok azdı ve resmi istatistik tutulabiliyordu. Aşağıda verilen yıl ve değerlerden sonuçları görebilirsiniz.

Sene 1900 ülkemizde 560 kadın resmi olarak çalışmakta
Sene 1923 ülkemizde 493 kadın çalışıyor
Sene 1940 ülkemizde 1025 kadın çalışmaktadır
1960 yılında ise bu sayı 1015 olmuştur.
çalışan kadın
Özellikle 1980’li yıllardan sonra hızla artan nüfus 1923 yılı sonrası yapılan inkılaplar ekonomiyi canlandırmış 2000’li yıllar itibariyle zirve yapmıştır. Artan iş doğal olarak çalışan insan sayısını arttırmıştır. 1980’li yılların sonlarına doğru kadınlar iş gücünde önemli yer almaya başladı ve günümüzde çalışan kadın sayısı resmi olarak bilinmese de milyonlarla ifade edilmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.