ülkemizde antropojen bozkırlar neden yaygın olarak görülür?

Ülkemizin büyük bir bölümü yaz aylarında yağış almamaktadır. Bu nedenle Türkiye genelinde antropojen bozkırlar yaygın olarak görülmektedir. Step iklimi olarakta bilinen antropojen bozkırlar genelde yurdumuzun doğu bölgelerinde yaygın olarak görülür. Kışları sert ve ayaz yazları sıcak ve kurak geçen bölgelerde bu bozkırlara sıklıkla rastlanır.

Bu bozkılarda küçük ve tohumlu bitkiler yer alır. Orman alanlarının tahrip edilmesi ile oluşan alanlar antropojen bozkır olarak adlandırılır. Ülkemizde ormancılık faaliyetleri çok geliştiğinden ormanlar hızla yok olmakta ve yerlerini değişen iklim ile birlikte bozkırlar almaktadır.

Ormanların olmadığı bir bölge yağış almazken bozkır iklimine bürünür. Bu bozkırlarda yaşayan bitkiler ancak bir mevsim boyunca yeşil kalırken daha sonra sararıp tohum dökerler. Bölgenin yağış almaması nedeniyle bitki örtüsü çeşitliliği oldukça azdır.

Günümüzde iklim değişikliği nedeniyle artık kuraklık daha fazla görülmeye başladığından bu tip bozkırlar yaygın olarak görülmeye başlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.