Ülkemizde Nüfus Dağılımına Etki Eden Faktörler

Nüfus beşeri ve fiziki faktörlere bağlı olarak ülkemizde bazı bölge ve şehirlerde yoğunlaşmıştır. Nüfus dağılımına fiziki faktörlerden çok beşeri faktörler etki etmektedir. Fiziki faktörler iklim özellikleri, toprak özellikleri ve yer şekilleri iken beşeri faktörler sanayileşme, tarım, yer altı kaynakları, turizm ve ulaşımdır. Bu faktörleri yakından inceleyelim.

Türkiyede nüfus dağılımına etki eden fiziki faktörler

a.İklim özellikleri

Ülkemizde Orta Anadolu ve Doğu bölgelerinde iklim oldukça sert ve çetindir. Kışları oldukça soğuk ve sert geçerken yaz aylarında çok sıcak ve kurak geçmektedir. Bu nedenle nüfus yoğunluğu iklimi iyi olan kıyı bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

b.Toprak özellikleri

Çiftçiliğin yaygın olarak yapıldığı ovalarda nüfus yoğunluğu bir hayli fazladır. Özellikle Adana, Bursa, Gediz gibi toprağı elverişli ovaların çevresinde nüfus bir hayli fazladır. Toprağı tarıma elverişli olmayan Tuz Gölü çevresinde yerleşim yoktur.

c.Yer Şekilleri

Dağlık ve kayalık bölgelerde nüfus bir hayli azken düz ve ovalık alanlarda yerleşim bir hayli fazladır.

nüfus

Ülkemizde nüfus dağılımına etki eden beşeri faktörler

a.Sanayi

Özellikle Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi sanayi şehirlerinde nüfus yoğunluğu bir hayli fazladır. Sanayinin gelişmediği doğu illerinde nüfus azdır. Zira buralarda fabrikalar yer almadığından dolayı sanayileşme gelişmemiştir.

b.Tarım

Ova bölgeleri olan Bursa, Gebze, Konya ve Ceyhan ovalarında tarım gelişmiş olup nüfus yoğunluğu fazladır. Tuz gölü çevresinde tarım yapılamadığından nüfus azdır.

c.Yeraltı Kaynakları

Madenciliğin bir hayli gelişmiş olduğu Zonguldak, Kütahya gibi bölgelerde nüfus yoğunluğu fazladır. Madencilik ticareti ve iş potansiyelini arttırır.

d.Turizm

Akdeniz ve Ege bölgesinde yaz aylarında nüfus yoğunluğu görülür. Bursa, Erzurum gibi kış turizm merkezlerinde kış aylarında nüfus yoğunluğu artar.

e.Ulaşım

Ulaşım ağının yaygın olduğu yerler ticaret yollarını kapsar. Ticaret yolları ekonomik faaliyetler olarak gelişmiş olduğundan nüfus yoğunluğu yüksektir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.