Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler nelerdir

Ülkemizde ekonomik faaliyetler halkın geçimini sağlamak ,üretim yapabilmek ve üretilen ürünleri yurt içinde ve yurt dışında satışını gerçekleştirmek için yapılmaktadır.Ülkemizde başlıca ekonomik faaliyetler başında sanayi, tarım ,turizm ve doğal kaynaklar gelmektedir.

Sanayi
Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sanayinin devlet kontrolünde geliştirilmesi hedeflenmiş ve genellikle temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması amacıyla şekerpancarı, pamuk, kömür ve demirle ilgili sanayi tesisleri açılmıştır. Günümüzde Türk sanayisinin en önemli alanı otomotivdir. Ayrıca beyaz eşya ve elektronik alanında da büyük üretimler yapılmaktadır.

Tarım
Tarımda makineleşmeye geçilmesiyle hızlı ve seri üretim sağlanmaktadır.Temel ihtiyaçlarımız yurt içinden sağlanmaktadır. Tarımda makineleşmenin tek kötü yani tarımda fazla insana ihtiyaç duyulmamasıdır.

Turizm
Ülkemiz son yıllarda önemli başarılara imza atmıştır. Her yıl ülkemize gelen turist sayısında sürekli artış gözlenmektedir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya tarihi ve kültürel olarak hemen hemen her bölgede tarihi eserlere rastlanır. 3tarafının denizlerle çevrili olması da ülkemize gelen turist sayısında da artış sağlamaktadır.

Doğal Kaynaklar
Ülkemizde 60 farklı değerli maden ve mineral bulunmaktadır. Özellikle bor rezervi açısından Türkiye dünya lideridir. Dünya bor rezervinin %70 ‘inden fazlası Türkiye’de bulunmaktadır. Demir, bakır, linyit, kömür ve mermer gibi birçok maden işlenerek özellikle inşaat sektöründe kullanılmakta ve bu malzemeler ihraç edilmektedir.
Doğal kaynaklar işlenerek ekonomik faaliyet olarak kullanılmaktadır.

(8) Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.