Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler nelerdir

Ülkemizde ekonomik faaliyetler halkın geçimini sağlamak ,üretim yapabilmek ve üretilen ürünleri yurt içinde ve yurt dışında satışını gerçekleştirmek için yapılmaktadır.Ülkemizde başlıca ekonomik faaliyetler başında sanayi, tarım ,turizm ve doğal kaynaklar gelmektedir.

Sanayi
Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sanayinin devlet kontrolünde geliştirilmesi hedeflenmiş ve genellikle temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması amacıyla şekerpancarı, pamuk, kömür ve demirle ilgili sanayi tesisleri açılmıştır. Günümüzde Türk sanayisinin en önemli alanı otomotivdir. Ayrıca beyaz eşya ve elektronik alanında da büyük üretimler yapılmaktadır.

Tarım
Tarımda makineleşmeye geçilmesiyle hızlı ve seri üretim sağlanmaktadır.Temel ihtiyaçlarımız yurt içinden sağlanmaktadır. Tarımda makineleşmenin tek kötü yani tarımda fazla insana ihtiyaç duyulmamasıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.