Ülkemizin doğal kaynaklarının ekonomimize sağladığı katkılar maddeler halinde

Ülkemizde bulunan doğal kaynaklar ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Doğal kaynaklarımız kendiliğinden doğada var olan ve insanlığın hizmetine sunulan kaynaklardır. Ülkemizin başlıca doğal kaynakları ise su, petrol, madenler ve turizmdir. Bu kaynaklar sayesinde milli ekonomimiz oldukça iyi gelir sağlamaktadır.

Doğal kaynaklarımızdan su;

Ülkemiz su kaynakları bakımından oldukça şanslıdır. Birçok bölgemizde bolca su bulunurken bu sular hem içme suyu olarak kullanılırken hemde balıkçılık faaliyetleri ile insanlara gelir kaynağı olurlar. Örneğin evlerimizde akan şebeke suyu doğal kaynak suyu olup devletimiz küçük ücretler karşılığında bunu bize satarak gelir elde eder. Su oldukça önemli bir güç olup bunun örneğini İsrailin bir nehrimizi satın almak istemesinden anlayabilirsiniz.

Doğal kaynaklarımızdan maden;

Demir, bakır, çinko, linyit ve kömürün yanı sıra birçok maden ülkemizde bulunmaktadır. Madenler ülkemize önemli bir ekonomik kaynaktır. Hem yurt içinde bu madenleri kullanırız hemde yurt dışına satışını gerçekleştiririz. Bu madenlerin çıkarılması, işlenmesi gibi faaliyetler insanlara iş olanakları sağlar.

Doğal yapılar ve turizm

Ülkemizde pamukkale travertenleri ve peri bacaları gibi önemli doğal güzellikler bulunmaktadır. Karadenizin yeşil yayları, doğal zenginlikler turizm açısından oldukça ilgi çekmektedir. Her yıl ülkemize doğal güzelliklerimizi görmek için milyonlarca turist gelir. Bu sayede ülkemiz ekonomik açıdan en iyi şekilde gelir sağlar.

Ülkemizin doğal kaynaklarının ekonomize sağladığı katkılar maddeler halinde sıralayacak olursak

Doğal kaynakların satışı ile ülkemize önemli ekonomik gelir sağlanır.
Ülkemize döviz girmesi sağlanır.
Ülkemizin dünyada tanınan ve bilinen bir ülke olmasını sağlar.
Ülkemizin marka değeri artar.

Bunların sayesinde milli ekonomimize katkı sağlanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.