Ülkemizin kaynaklarının kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?

Ülkemiz eşsiz bir coğrafyada yer aldığı gibi önemli kaynaklara da sahiptir. Ancak bu kaynakları kullanırken oldukça dikkatli olmamız lazım. Biz insanlar bu kaynakları hiç bitmeyecek gibi pervasızca kullanıyoruz. Peki niçin bu kaynakların kullanımına özen göstermeliyiz.

Örneğin su dünyamız üzerinde tüm canlıların kullandığı ve yaşamını devam ettirebilmesi adına gerekli olan bir kaynaktır. Gezegenimizde geniş alanlar su ile kaplı olsa bile bu suların büyük bir kısmı içilebilir su kaynağı değildir. İnsanoğlunun nüfusu arttıkça ve sanayileşme hız kazandıkça var olan su kaynaklarımızda gün geçtikçe kirleniyor. Oysa biz bunun farkında olsak bile evlerimizde yada günlük hayatımızda su kaynaklarını tutumlu bir şekilde kullanmıyoruz.

Ülkemizin diğer bir enerji kaynağı ise kömür ve petrol gibi yakıt türleridir. Sadece ülkemizi değil dünyadaki tüm insanları düşünecek olursak bu kaynaklar büyük önem taşıyor. Mesela dünyamızdaki petrol kaynaklarının insanlara ancak 40 yıl daha yeteceği düşünülmektedir. Bu enerji kaynağını kullanırken bir yandan da alternatiflerini üretmemiz gerekir.

Ülkemizin kaynaklarını kullanırken şunlara dikkat etmemiz gerekir

-Gelecek nesillerinde bu kaynaklara ihtiyaç duyacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.
-Kaynaklarımızı elde ederken ve kullanırken doğal yaşamı, çevreyi korumalıyız.
-Doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik önlemler almalıyız.
-Her zaman kendimiz için alternatif kaynaklar aramalıyız.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.