ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve boğazlarının topraklarımız içinde yer alması yurdumuza ne gibi avantaj sağlar

Ülkemiz öyle bir coğrafya üzerindedir ki üç tarafı denizlerle çevrili olup boğazlar topraklarımızın içindedir. Ülkemizin denizlere kıyısı olması ve boğazların topraklarımızda olması bize bir takım avantajlar sağlar. Bu avantajların başında elbetteki stratejik konum, ticaret, turizm, boğazlardan alınan vergiler, milli kazançlar gelir.

Boğazların bizim ülkemizin topraklarında olması sayesinde başka ülkelerin deniz yoluyla ticareti bizim ülkemiz üzerinden sağlanır. Bu nedenle boğazdan geçen her gemi bize vergi ödemektedir. Ayrıca denizlerimiz üzerinde kurulu limanlarımız sayesinde bu gemilerin ülkemize uğramaları kaçınılmazdır. Son olarak boğazlarla ilgili söyleyebileceklerimizin en önemlisi herhangi bir savaş halinde boğazları gemi trafiğine kapatabiliriz. Bu sayede kendi güvenliğimizi sağlarız.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması bize deniz ticareti, balıkçılık ve turizm gibi konularda büyük avantaj sağlar. Her yıl ülkemize yaz aylarında 10 milyon üzerin turist deniz ve kum için gelmektedir. Bu turistlerin harcamaları ülkemize döviz getirmeleri milli ekonomi için büyük kazançtır. Ayrıca bölge halkı ve esnafı bu şekilde geçimlerini sağlar. Ülkemizde balıkçılıkta bir hayli gelişmiştir. Üç tarafıda denizlerle çevrili olan ülkemiz özellikle kış aylarında av mevsiminin başlaması ile balığa doymaktadır. Toprakları kadar denizleride bereketli olan ülkemiz balıkçılık sektörü ile dünyada söz sahibidir. Bölge halkı ve esnafı balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır.

Ayrıca ülkemizin üç tarafının denizli olması bizi oldukça güvenli kılmaktadır. Herhangi bir savaş halinde denizler bizim siperimiz olacaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.