üslü sayıların günlük hayatta kullanım alanları

Üslü sayı nedir?

Üslü sayıları sadece matematikte değil günlük hayatımızda farkında olmadan kullanmaktayız. Bir rakam değerinin karesini almak için sağ üst köşesine 2 yazarız ve artık o bir üslü sayıdır.

Üslü sayı nerelerde kullanılır?

Üslü sayıları daha çok muhasebeciler kullanır. Rakamsal değerlerin yüksek olduğu durumlarda sayıları üslü sayı olarak ifade ederler.  Kimya ve biyoloji gibi derslerde bu sayı gösterim türünden yararlanılır.

Örneğin bir atomun çapını göstermek, bir bakterinin çoğalma hızını dakikadaki üreme miktarını belirtmek için bu gösterimden yararlanılır.

Matematiksel değerlerde ise 10000000000 gibi sayıların daha kolay yazılması için üslü sayı şeklinde ifade edildiği görülür.

Faiz hesaplamalarında kullanılır.

Üslü sayıların kullanımı neden faydalıdır?

Bu ifadeleri kullanmak daha kolay yazılmasını ve ifadelerin daha kolayca anlaşılmasını sağlar.İşlemlerde daha hızlı ve basit çözümlerin oluşmasını sağlar.

ÜSLÜ SAYILAR

1596-1650 yılları arasında yaşayan Rene Descartes tarihte ilk üslü sayı gösterimini kullanan kişidir. Aslında üslü sayıların ortaya çıkış hikayesi Pisagor’a kadar dayanmaktadır. Kendi adını verdiği teoremde bunu ispatlamıştır. Çünkü bir dik üçgende dik kenarların çarpımının karesi hipotenüsün karesine eşittir.

Daha sonra John Napier bir logoritma cetveli oluşturarak üslü sayıların gösterimini yapmıştır.

Üslü sayıları neden öğreniyoruz?

Dünyanın güneşe olan uzaklığı, yıldızlar ve gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıkları,bir hidrojen atomunun yarıçapı gibi çok büyük veya çok küçük sayıları ifade etmek ve bunlarla işlemler yapmak için üslü sayıları öğreniyoruz.

Bazen üslü ifadeler içeren denklemlerle karşılaşırız. Örneğin zamana bağlı olarak bir bakteri popülasyonunun günde iki katına çıktığını keşfeden bir bilim insanı için kaç saat sonrası bakteri nüfusunu 256 milyon olduğunu bulmak için üslü ifadeli bir denkleme ihtiyaç duyar.

Böyle bir ihtiyaç duyulması halinde denklemlerin ve sayıların üslü ifadeler şeklinde yazılması işlemlerde kolaylıklar sağlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.