Uygur metinlerinin içerikleri nelerdir

Uygur hanlıklarına ait olan Uygur metinleri Turfan yöresinde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkmış olup bu metinlerin içerikleri ise Buda ve Mani dininin esaslarını anlatır. 14 harfli Uygur alfabesi ile yazılan bu metinler çeşitli eserler adı altında toplanmıştır. Ayrıca bu metinler yazılışında üslup ve hikayelemesi bakımından Göktürk eserlerine benzemektedir.

Uygurlara ait yazıtlarından ilki Uygurların ikinci hükümdarı Moyunçur adına dikilmiştir. Bu yazıtta Kutlug Bilge Kül ve Moyunçur döneminden bahseder. Uygurlara ait ikinci dönemde Göktürk yazısı bırakılmış Soğd alfabesi ile yazılmıştır. İkinci dönemde ise Budizm ve Manihaizim dinine ait bilgiler yer alır. Özellikle bu eserlerden Altun Yaruk ve İki Kardeş hikayesinde budizmin temel esaslarından bahsedilir. Diğer bir eser olan Sekiz Yümek kelime haznesi olarak diğer tüm eserlerden daha geniştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.