Uygurların dini inançlarından meydana gelen degişikliğin eğitimlerine etkileri nelerdir?

Uygular göktanrı inanıncına sahip olduklarından dolayı eğitimlerinde gök bilimlerine önem vermişlerdir. Astronomi ve hava olaylarını inceleyen Uygurlar eğitimlerinde bu gelişmeleri işlemişlerdir. Ancak zamanla inançlarının değişmesi ile eğitimlerinden gök bilimlerini çıkartan uygurlar genel derslere önem vermişlerdir.

Geçmişten günümüze inançlar eğitimde yerini alarak gelecek nesillerin inançla yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Uygurlarda bu geleneğe uyarak gök tanrı inançları nedeniyle gök yüzünü incelemişlerdir.

Diğer bir cevap ise dine göre yani dinin kureallarına göre çocuklar eğtiliyor ve çocuklar genellikle dini konular görüyorlar (yabancı dil olmaması) göktanrı olduğundan gök bilimine önem verdiler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.