Üzüm üzeme baka baka kararır Atasözü kompozisyon

Bu yazımızda üzüm üzüme baka baka kararır ata sözünde anlatılmak istenen düşünceyi sizlerle paylaşacağız. Belirli bir çevrede yaşayan insan, kendi duygu ve düşüncelerini sürekli başkalarıyla karşılaştırma yoluna gitmektedir.

Kendisinde olmayıp başkasında bulunan davranışları yada özellikleri ya eleştirir yada onları taklit eder. Bunun sonunda da mutlaka olumlu yada olumsuz etkileşimler meydana gelir.

Uzun bir süre birlikte olan kişilerde etkilenme derecesi daha fazla görülmektedir. Bütün bunlar insanların bir toplum içinde yaşamasının sonuçlarındandır. Burada asıl önemli olan insanların birbirlerinin davranışlarından etkilenmeleri, ve sürekli olarak olumlu davranışlar içinde bulunmalarıdır.

Çünkü insan psikolojik olarak karşısındakinin davranışlarından etkilenir. Bu duruma en güzel örnek çocuklarımızdır. Onlar bizlerden gördüğü her türlü hal ve hareketleri örnek alarak yetişirler. Anne baba sigara içerse çocukta onlardan özenerek ilerleyen yıllarda sigaraya başlayabilir.

Görüldüğü gibi büyüklerin yapmış olduğu olumlu yada olumsuz davranışlardan küçükler dersler çıkarır ve bunlara göre hareket etmeye başlarlar. Yani bireylerin çocuklarının bu şekilde yetişmelerinden dolayı hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini önemle vurgulamak gerekir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.