Uzunlukları ölçmede başlangıç noktasının sıfır olarak alınmasının nedeni

Bildiğiniz gibi uzunluk ölçü birimleriyle herhangi bir uzunluğu ölçmek istediğimizde ölçülecek cismin boyunu cetvelimizi kullanarak ölçeriz. Cismin boyunu bir noktadan bir noktaya ölçmek için 0 başlangıç noktası olarak alınır ve cismin sonundaki değere bakılarak ne kadar birimlik boyu olduğu ölçülür.

Bir nesnenin uzunluğunun ölçülmesinde başlangıç noktası olarak sıfırın temel alınmasının nedeni cismin sonunda görülen sayının direk boyunu vermesindendir. Ölçümlerimizde 2 cm noktasını başlangıç olarak aldığımızda cismin sonunda 14 cm görüyorsak bu cismin 14-2=12 cm olduğunu gösterir.

Görmüş olduğunuz gibi cisimlerin boylarını bu şekilde ölçtüğümüzde matematiksel çıkarma işlemi yapmak zorunda kalırız. Ancak bu şekilde cisimlerin kesin ve net boylarını tespit ederiz. Ama başlangıç noktasını 0 alırsak herhangi bir işleme gerek duymaksızın direk sonucu buluruz.

Önemli bir diğer nokta ise doğal sayıların 0’dan başlayarak 1,2,3 diyerek devam etmesidir. 0 bu haliyle herhangi bir uzunluk belirtmez. Bu nedenle sıfır başlangıç noktası olarak görülür.

Aşağıdaki bölüme 21 cm uzunluğunda bir doğru parçası çizebilir misiniz? Nedenini açıklayınız.

Sorulardan bir diğeri de buydu. O alana 21 cm uzunluğunda doğru parçası çizme şansımız yoktur. Çünkü büyük bir ölçüdür. O alana sığmaz.

Problem çözme çalışmaları

1) 25-15=10 m uzundur.
2) Soldaki çelik telden 4 tane uç uca eklenirse demiş. Yani 15+15+15+15=60 metre
3) Sağdaki çelik telden 6 tane eklenirse. Yani 25+25+25+25+25+25=150 metre
4) Soldaki telden 3 tane sağdaki çelik telden 4 tane uç uca eklenirse 15+15+15+25+25+25+25= 45+100 = 145 metre
5) Bir terzi bir toptan kestiği 3 m kumaşın 1 m 15 cm’si ile bir pantolon, geriye kalanı ile de bir ceket dikiyor.
Bu terzinin ceket için kullandığı kumaş kaç cm’dir?

3 metre kumaş 300 cm olur. Kullandığı ise 1 metre 15 cm yani 115 cm. GEriye kalan ile ceket diktiğine göre cekete kullandığı 300-115=185 cm
6)7 m 50 cm’lik kumaşın 3 m 25 cm’si kullanıldığında geriye ne kadar kumaş kalır?

7 m 50 cm – 3 m 25 cm= 4m 25 cm

7)Evinden 7 m 62 cm uzakta olan bir kaplumbağa evine doğru bir süre yürüdükten sonra geriye 3 m 45 cm yolu kalıyor. Bu kaplumbağanın yürüdüğü yol ne kadardır?

7 metre 62 cm
3 metre 45 cm
—————
4 metre 17 cm

Bir minyatür futbol sahasının eni 1 m 25 cm, boyu 2 m 13 cm olarak çizilmiştir.

Problem: Bu sahanın boyu eninden kaç cm uzundur?

2 metre 13 cm yani 213 cm
1 metre 25 cm yani 125 cm

213-125=88 cm uzundur.

Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi yazarak açıklayınız

Metre ve santimetre birer uzunluk ölçü birimidir. Metre 100 santimin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu nedenle bir nesnenin boyunu yada enini metre ile ölçmek istediğimizde santimsel değerini de görebiliriz. Örneğin 1.5 metre uzunluğundaki bir çelik tel 150 cm uzunluğundadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.