Varlik var midir varlik varsa nedir varlik bilinebilir mi?

Varlık felsefesi ,varlığı konu edinir. Varlık kavramı var olan şey, bir şeyin özü, algılanmış olmak gibi değişik anlamlarda kullanılır. Varlık, aslında evrende var olan her şeyin ortak adıdır.

Varlık var mıdır? Bu soru çok önemli bir sorudur. Çünkü varlık var mıdır sorusuna yoktur diyenler ,yaşana gerçeklikleri kabul etmemiş olurlar. Bu durumda; varlığı bilme ,kavrama ,bilgiyi kullanma ,bilimi kurma, bu bilgilere göre davranma ve kültürün oluşması gibi her şey olanaksız hale gelir.

Varlık yoktur diyenler nihilizm (hiççilik) ve realizm olmak üzere 2 akım vardır.

Nihilizm
Bu akıma göre varlık yoktur biz gerçeği bilemeyiz der. Nihilizmin en önemli temsilcisi Gorgias’ tır. Nihilizm ,siyasi yönden özellikle Rusya’da hiçbir otorite tanımamak şeklinde ortaya çıkmıştır.

Realizm
Varlığı olduğu gibi kabul eder fakat varlık insan bilincinden idrak etmeden evvel bağımsız olarak varlığın mevcut olduğunu ileri sürer.

Varlık varsa nedir? sorusuna yanıt ise varlık oluştur, varlık ideadır, varlık maddedir, varlık ruhtur, varlık ruh ve maddedir, varlık fenomendir gibi çeşitli cevaplar verilmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.