Vergi haftası ile ilgili kompozisyon

İlk olarak verginin ne olduğunu açıklayacak olursak. Vergi devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklemiş olduğu ekonomik yükümlülük, olarak açıklanabilir.

Devletin bizlere yüklemiş olduğu vergi adı altındaki bu yükümlülük bizlere yol, su ve elektrik olarak geri dönmektedir. Bu alınan vergiler sayesinde devlet bizlere hizmet vermektedir.

Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir.

1990 yılından günümüze kadar her yıl Mart ayının son haftası Vergi Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu günde vergi hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ve ayrıca verginin bizler için önemi vurgulanmaktadır.

Vergiler ödenirken devlet vatandaşlarının gelir düzeyine bakarak vergiler hesaplanır. Ayrıca kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir. Devlete kaynak yaratarak, yatırım ve harcamalarını karşılanmasını bu sayede sağlar. Büyümeye katkıda bulunarak, gelir ve servet paylaşımını düzenler.

Görüldüğü gibi vergi ödemek her vatandaşın asli görevlerinden bir tanesidir. Ve ayrıca vergi kaçırmanın da bir suç olduğu toplum tarafından bilinmelidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.