Yağların Sindirilmesinde Görevli Organlar

Yağlar bildiğiniz gibi sindirilmesi en güç besin türüdür. Lakin ince bağırsak ve karaciğer sayesinde yağlar en küçük yapı haline getirilerek kana karışır ve organlara gönderilir. Safra kesesi tarafından üretilen safra salgısı karaciğerde büyük yağ tanecikleri küçük parçalara ayırır. Karaciğerin burada yapmış olduğu sindirim türü ise mekanik sindirimdir. Karaciğerden gelen yağlar ise ince bağırsakta pankreastan gelen enzimler sayesinde tamamen parçalanarak kimyasal sindirime uğrar. En küçük yapı haline gelen yağlar kana karışarak organlara gönderilir.

Vücuda besinlerle alınan yağlar karbonhidrat ve proteinlerden sonra ihtiyaç halinde kullanılır. Parçalanması oldukça zor olan yağ tanecikleri karaciğerde depolanır. Gereksinim duyulduğunda önce karaciğerde küçük parçalara ayrılır daha sonra ince bağırsakta tamamen parçalanarak kan ile organlara oluşturulur. Parçalanması en kolay olan karbonhidratlar orta seviyede olanlar proteinler en zoru ise yağlardır. Karbonhidratların verdiği enerji oldukça az iken yağların vermiş olduğu enerji yüksek miktardadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.