Yararlı cemiyetler hangileridir ortak özellikleri

Yararlı cemiyetler hangileridir? ortak özellikleri nelerdir? gelin birlikte inceleyelim. Ülkemizin Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra işgal edilmeye başlaması ile birlikte halk tarafından birçok yararlı cemiyetler kuruldu. Bunlar çeşitli alanlarda faaliyetler gösterseler bile bir takım ortak özelliklere sahiptiler. İşte bu cemiyetler ve hakkında kısa bilgiler.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Doğu Anadolunun ve vatanın her alanında yaşayan vatandaşların haklarını korumayı amaçlayan bir cemiyettir. Esas amacı Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek ve Ermeni çetelerine karşı silahlı mücadeleyi örgütlemektir. Erzurum kongresi bu cemiyet tarafından düzenlenmiş olup Kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynamıştır.

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Mondros sonrasında kurulan ilk yararlı cemiyettir. Edirne merkezli olan bu cemiyet Edirne ve Trakyanın Yunanistan tarafından işgaline direnmek ve önlemektir. Bölgede yer alan Rumların bu yöndeki faaliyetlerini engellemek adına çalışmalarda bulunmuşlardır.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

Trabzon merkezli bu cemiyet Trabzon ve Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Devletinin kurulması için yapılan faaliyetleri engellemek ve mücadele etmekti.

Kilikyalılar Cemiyeti

İstanbulda kurulan bu cemiyet özellikle Adana ve Mersin bölgelerinde katliam yapan Ermeni çeteleri ile mücadelede etkin rol oynadı. Silahlı örgütlenerek Ermenilere ve Fransızlara büyük kayıplar verdirdiler.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

Ege bölgesi ve özellikle İzmir’in Yunanistana katılmasını engellemek için kurulan bir cemiyettir. Yaptığı propagandalar ile bölgede Türklerin Yunanlılardan çok daha kalabalık olduğunu duyurdu. Ayrıca bölgedeki silahlı direniş gruplarına destek sağladı.

Milli Kongre Cemiyeti

İstanbul’da kurulan bu cemiyet tüm yararlı cemiyetleri bünyesi altında toplamaya çalıştı. Bölgesel bir cemiyet olmayıp dünyaya basın yoluyla haklılığımızı duyurmaya çalıştı. Diğer cemiyetlerin birlikte koordineli olarak çalışmasını sağlamaya çalıştı.

Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

  • Cemiyetler bölgesel olarak faaliyet göstermişlerdir. Kuruldukları bölgede çalışmalar yaptılar.
  • Bu cemiyetler silahlı ve demokratik tepkiyi benimsemişlerdir. Silahlı tepki düşmanla silahlı mücadelede bulunmak, demokratik tepki ise işgallere karşı yapılan protestolardır.
  • Bu cemiyetlerin en temel ortak noktası ise düşman işgaline karşı mücadele vermeleri ve vatanın kurtuluşu için çalışmalarıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.