Yasaları uygulayan kişilerin tüm vatandaşlar eşit ve adil davranması

Yasaları uygulayan kişilerin tüm vatandaşlar eşit ve adil davranmamaları durumunda toplumda hangi sorunlar ortaya çıkabilir?

Yasalar hepimiz için var ve hepimize aynı şekilde geçerlidir. Eğer yasaları uygulayan kişi ve kurumlar tüm vatandaşlara adil bir şekilde davranmazsa toplumsal sorunlar meydana gelir. Çünkü yasaların her biri toplumdaki tüm bireyler için aynı şekilde geçerlidir. Eğer bir yasa iki farklı kişiye farklı şekilde uygulanıyorsa bunun adı ayrımcılıktır.

Adam kayırma sonucunda ise hak ve adaletten söz edilemez. Kişilerin bu yasa uygulayıcılara güveni kalmadığı gibi herkes kendi adaletini uygulamaya başlar. Böylece ülkede kaos ortamı oluşur. Çünkü insanlar artık endişeye düşerler. Nasıl olsa bu ceza ona uygulanmaz en iyisi ben kendim cezasını vereyim düşüncesi hakim olur.

hakim

Yasalar hepimiz için geçerli olup aynı şekilde uygulanmalıdır.


Bunu bir örnekle şöyle açıklayalım. Bir sınavdan geçmeniz için en az 45 almanız gerekir. Ancak öğretmenin çok sevdiği bir öğrenci var. Sınavdan 35 aldığı halde o bu sınavdan geçerse burada öğretmen suçlu olur. Çünkü bu kural tüm öğrenciler için var ve hepimiz buna uymak zorundayız. Eğer öğretmen böyle bir şey yaparsa öğrencilerin tümü ona yakın olmaya ve dersini çalışmadan geçmeye çalışırlar.

Siz isterseniz dördüncü paragrafı yazmayın. Öğretmeniniz darılabilir 🙂

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.