Yaşayan Demokrasi Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan Yaşayan Demokrasi ünitesine hazırlık soruları ve tüm cevaplarını sizin için hazırladık. Hazırlık çalışmasında yer alan sorular şu şekildedir;

  1. Türklerdeki yönetim anlayışında zamanla bazı gelişme ve değişimler yaşanmıştır. Bunun nedenleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri ile ilgili ilk anda neler söyleyebilirsiniz?
  3. Günlük hayatınızdan yasama, yürütme ve yargı kavramlarına uygun olan birer örnek veriniz
  4. Medyanın toplum ve yönetim üzerinde etkili olmasının nedeni ne olabilir?
  5. Eğitsel ve sosyal faaliyetlerinizde demokrasinin hangi ilkelerini uyguluyorsunuz?

Türklerdeki yönetim anlayışında zamanla bazı gelişme ve değişimler yaşanmıştır. Bunun nedenleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Toplumun temel ihtiyaçları gereğince Türklerde yönetim anlayışında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan en önemlisi ve etkilisi ise 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmiş olmasıdır. Eskiden monarşi ile yönetilen ülkemiz bu tarihten sonra halkın kendi seçtiği temsilciler tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Bu değişikliklerin temel nedeni ise elbette ki toplumun ihtiyaçlarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri ile ilgili ilk anda neler söyleyebilirsiniz?

Devletimiz bir hukuk ve demokrasi şenliği biçimindedir. Halkın kendi kendisini yönetmesi esas alınmış olup buna göre yeni temsilciler seçilmesi adına düzenli olarak seçimler yapılmaktadır. Gerekli nitelikleri taşıyan her birey yönetime katılmak için aday olabilir ve kendisi de temsilci olabilir.

Hukuksal anlamda ise tamamen bir eşitlik esas alınmıştır. Kanunlar devletin tüm bireyleri için aynı şekilde uygulanmakta ve bağımsız mahkemelerce tarafsız yargılama yapılmaktadır. Bu sayede halkın adalete olan inancı, güveni tamdır.

Sosyal bir devlet anlayışına sahip olan ülkemizde birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğin yanı sıra devlet kurumları da sosyal yardımlaşma etkinlikleri, kampanyaları düzenler. Sosyal bir devletin gereği olarak ülkemizde her yerde çeşitli alanlarda bu kurumları görebilirsiniz. Bu kurumlar sayesinde ihtiyaç sahipleri gereksinimlerini gidermektedir.

Günlük hayatınızdan yasama, yürütme ve yargı kavramlarına uygun olan birer örnek veriniz

Yasama yetkisi devlet adına mecliste bulunur. Meclis ise toplum ihtiyaçlarını karşılamak üzere yasaları hazırlayarak kabul eder. Örnek olarak Sosyal Güvenlik Yasası ile birlikte Genel Sağlık Sigortası uygulaması başladı. Bu sayede herkes sağlık hizmetlerinden 18 yaşına kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Yürütme oluşturulan yasaların uygulayıcısı yada uygulattıranı olarak tanımlanabilir. Bu kurumlar devlet başkanı, meclis başkanı, başbakan gibi kavramlardır. Örnek vermek gerekirse günlük hayatımızda yasalara uymadığımızda polislerin suçluları yakalaması.

Yargı devlet adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Yürütme tarafından yakalanan suçlular mahkemelerce yasalar çerçevesinde tarafsızca değerlendirilir ve hüküm verilir. Günlük hayatımızdaki en bilindik örneği hırsızların mahkemelerce hapis cezasına çarptırılması.

Medyanın toplum ve yönetim üzerinde etkili olmasının nedeni ne olabilir?

Medya toplum ve yönetim üzerinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Çünkü medya yönetimi belirleyen toplumun üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir. Halkın olaylar karşısında bilinçlenmesini ve haber almasını medya organları sağladığı için toplum üzerinde istenildiği şekilde olgu yaratılabilmektedir. Bu nedenle zaman zaman medya kurumları yönetim üzerinde bunu kullanarak baskı oluşturabilirler.

Eğitsel ve sosyal faaliyetlerinizde demokrasinin hangi ilkelerini uyguluyorsunuz?

Eğitsel faaliyetlerim de demokrasinin kullandığım ilkeleri şunlardır;

Eğitim görme hakkı
Düşünce özgürlüğü hakkı
Bilgi edinme hakkı

Sosyal faaliyetlerim de demokrasinin kullandığım ilkeleri şunlardır;

Bağımsız ve hür irade hakkı
Seyahat etme hakkı
Düşüncelerini söyleme hakkı
Yaşama hakkı

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.