yazı nüfus yapısı hakkında bilgi

Nüfus yapısı yapısal özellikler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu yazımızda nüfus yapısı hakkında inceleme örneklerinden bahsedeceğiz. Nüfus yapısal olarak yaş, cinsiyet, eğitim durumu, köy-kent yapısı, ekonomik yapısal olarak sınıflandırılmaktadır.

Yaşa göre nüfus yapısı kendi arasında genç, olgun ve yaşlı nüfus olarak üçe ayrılır. Genç nüfus 0-16 yaş aralığını, olgun nüfus 16-65 yaş aralığını, yaşlı nüfus ise 65 yaş ve üzeri nüfus olarak sınıflandırılır. Cinsiyete göre nüfus yapısı ise kadın ve erkek nüfus olarak ikiye ayrılır. Ülkemizdeki erkek kadın nüfus oranı hemen hemen denk olsa bile büyük şehirlerdeki erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır.

Eğitim durumuna göre nüfus yapısı ise bireylerin eğitim yapısına göre değişir. İlköğretim, lise ve üniversite mezunu bireyler nüfus yapısı olarak sınıflandırılabilir. Ülkemizdeki eğitim durumuna göre sınıflandırma artan eğitimli bireyler sayesinde bir hayli artmıştır.
nüfus
Köy ve kentlerdeki nüfus yapısı ise farklılık gösterir. 1960’lı yıllara kadar köylerdeki nüfus oranı şehirlere göre bir hayli fazla olup bu yıllardan sonra gelişen ticari kapasite ile şehirlere kaymıştır. Günümüzde şehirlerdeki nüfus oranı köylerdekinden bir hayli fazladır.

Ekonomik faaliyetlere göre nüfus yapısı bireylerin çalışma koşullarına göre farklılık gösterir. Örneğin 1920’li yıllarda tarımla geçinen nüfus oranı %90 iken günümüzde bu oran %44’e kadar düşmüştür. Bunun nedeni tarımla geçinen nüfusun kentlere göç ederek sanayi alanlarında çalışmaya başlamasıdır.

Nüfus yapısı kısaca şu maddelerle incelenir;

  1. Yaş
  2. Cinsiyet
  3. Eğitim durumu
  4. Köy ve kentlerdeki nüfus oranı
  5. Bireylerin geçimini sağladığı meslek dalları

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.