Yırtıcı İşkembe Çelebi Efendi

1. Etkinlik: Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz. Anlamlarını doğru tahmin ettiğiniz kelime/kelime gruplarının yanlarındaki kutucuklara “√” işaretini koyunuz.

Haysiyet: Saygınlık ve itibar anlamına gelir.
Nazlanmak: İsteksiz görünmek ve kolayca kabul etmemek
Yırtıcı: Saldırgan kişi
İhtimal: Olabilirlik ve olasılık
Bilemek: Keskin hale getirmek
Yalvarıp yakarmak: Çok yalvarmak
Pösteki: Hayvan postu
Meğer: Bilinmeyen, farkında olmayan durum
Cirit atmak: sıkça dolaşmak, bir yerde çok bulunmak

2. Etkinlik: “Yırtıcı işkembe Çelebi Efendi” adlı metinde geçen aşağıdaki kelimelerin metindeki anlamlarını sözlükten bularak ilgili yerlere yazınız. Ardından bu kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak birer cümlede kullanınız.

Kelime: Sofra
Anlamı: Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
Cümlem: Annem ve babam sofraya oturunca bana seslendi.

Kelime: Ziyafet
Anlamı: Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen, toy
Cümlem: Okul birinciliği sonrasında ailesi güzel bir ziyafet verdi.

3. Etkinlik: “Yırtıcı İşkembe Çelebi Efendi” adlı metinden alınmış aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve bunların altlarındaki soruları cevaplayınız.

a. “Bizim köyü fareler bastı. Bu yüzden nereye gidersek hep sopalarla gidiyoruz.”
Köylülerin sopalarla gezmelerinin sebebi nedir? Verilen ifadede sebep bildirme görevini gören kelime hangisidir?

Fareler bastı.

b. “Derken kedi, muhtarın evine gitmiş oradaki fareleri de yemek için.”
Kedi hangi amaçla muhtarın evine gitmiş Verilen ifadede amaç bildirme görevini gören kelime hangisidir?

Fareleri yemek için

4. Etkinlik: Aşağıdaki ifadeleri düzgün, okunaklı ve işlek “bitişik eğik yazı” ile “Yırtıcı İşkembe Çelebi Efendi” adlı metne uygun bir şekilde ve kendi kelimelerinizle tamamlayınız.

Karanlık bastırınca adam ağaya giderek misafir olmak istediğini söyledi.
Adam daha fazla nazlanmadan sepetindeki kediyi çıkardı. Kedi yediği ciğerlerden tat alıyordu.
Derken kedi karşıdaki evin avlusunda bir şey görmüştü.
Bizim kedi aslında çok saldırgan ve korkunçtur.
Tilki, kedinin çıkardığı sesleri duyunca korkmuş. Geri dönüp köy muhtarına şöyle der. o hepimizi yer sende yiyecekleri arasındasın.
Efendim, köylüler ziyafet veriyorlar tüm hayvanları çağırdılar ve sizi de davet ediyorlar.
O sırada, o ağacın tepesinde bulunan bir köylü evyahlar olsun sıra bana geldi diye bağırmış.
Köylüler sevinç içinde tuttukları kediyi bir çuvala koyup başka bir köye bırakmışlar.
Köylüler çok mutluydu. Kediyi bıraktıkları köyde de kediler meğerse cirit atıyor muymuş?

5. Etkinlik:

a.Yukarıdaki şiirde, büyük harflerin yazımı ile ilgili hangi kurala uyulmamıştır? Aşağıya yazınız.

Şiirde her mısranın başındaki harfler küçük harfle yazılmış. Kurallar gereği büyük harfle başlamalıdır.

b. Büyük harflerin kullanımına ilişkin kurallara dikkat ederek bir dörtlük de siz yazınız

Kahverengidir kiremitleri
Sımsıcaktır içi
Acısıyla tatlısıyla
Benim güzel evim

6. Etkinlik:

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin ilk harfleri sizce niçin büyük yazılmıştır? Açıklayınız.

1.Özel isimler büyük harfle yazılır.
2.Niteleyici sıfat olan ingilizce büyük yazılır.
3.Zamir olan Tekir büyük yazılır.
4.Ülke isimleri büyük harfle yazılır.
5.Şehir isimleri büyük harfle yazılır
6.Bakanlık devlet kurumu olduğu için büyük harfle yazılır.

7. Etkinlik: Yazım kurallarına göre aşağıdaki cümlelerin kutu içlerindeki kelimelerden hangileriyle tamamlanması gerektiğini belirleyiniz. İlgili kelimelerin yanlar›na “√” işareti koyunuz.

a. 16 Ağustos 2011 Salı günü İstanbul’dayım.
b. Sıcaktan bunalan köylüler her yıl Temmuz’un tamamını yaylada geçirirdi.
c. Süleyman Pazar günleri kardeşlerini de alır, kıra giderdi.

8. Etkinlik

Cep Telefonu

Siyah cep telefonu
Niteleme sıfatı

Okul kütüphane raflar
Okul kütüphanesindeki raflar mavi kitaplarla doluydu.
Niteleme sıfatı

El araba
Yeşil el arabası
Niteleme sıfatı

Esra anne
Esra ve annesi salıncakta sallanıyordu.
Belirtme sıfatı

9. Etkinlik

kitap kapağı kitabın kapağı
Yukarıda verilmiş olan iki isim tamlaması arasında, anlam bakımından nasıl bir fark vardır? Aşağıya yazınız.

Birinde aitlik belirtilmiyor iken diğerinde belirtiyor. Kitap kapağı hangi kitap olduğunu söylemiyor. Herhangi bir kitaba ait olabilir. Kitabın kapağı ise işaret edilerek gösterilen anlamına geliyor.

Bir önceki ödeviniz olan Bayrağımızın altında ünitesi soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Bayrağımızın Altında Etkinlikleri

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.