Yukarıdaki sözler Türkler hakkında ne gibi fikirler vermektedir?

Aşağıda verilmiş olan sözlerin Türkler ve onların düşünceleri hakkında bazı bilgiler vermektedir. Bu sözlerin türkler hakkında hangi bilgileri verdiğini gelin birlikte inceleyelim.

“Kendime bir saray yapıp da yanında bir cami inşa etmezsem Allah’tan utanırım.” Tuğrul Bey
“Ey askerlerim!..
Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır.
Melikşah’ı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı
günler olacaktır. Sultan Alparslan’ın Vasiyetinden
“İnsanların en adili, en akıllı ve kudretlisi olan Melikşah, bütün insanlara ve Hristiyanlara
karşı baba gibi idi…” Mathieu (Meteu)
“Türklerin yardımı olmasaydı İslam medeniyeti, o kadar yükselemez, o denli geniş ülkelere
yayılmazdı.” Leon Kahon (Leyon Kıhon)

Bu sözlerin ortak noktası islam inanışının ve gereklerinin Türkler için önemli olduğudur. Örneğin Tuğrul beyin sözünü ele alırsak kendisi için bir saray yaptırmak ne kadar önemliyse ondan daha önemli olan bir cami yaptırmaktır. Sultan Alparslan ise şehadetin islamiyette önemli bir inanış olduğunu belirtmektedir.

Ayrıca ölen bir kimsenin bu dünyadan ahirete hiçbirşey götürülemediğini anlatmak istemiştir. Türklerin islamiyet ile birlikte adaleti en iyi şekilde dünyaya yaydığını ve örnek teşkil ettiğini ise meteunun sözlerinden anlayabiliriz. Son olarak ise Türklerin islamiyetin yayılmasında ve hoş görülmesinde önemli bir rol aldıklarını göstermektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.