Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

yunanlılar, fransızlar, ingilizler, italyanlar, ermeniler hangi bölgeleri işgal etmişlerdir

Birinci Dünya Savaşında yenilen Osmanlı Devleti Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar ve Ermeniler tarafından işgal edildi. Bu yazımızda ise hangi ülke yurdumuzun hangi bölgesini işgal etmiştir yakından inceleyeceğiz.

Fransızlar: Adana ve civarları Fransızlar tarafından işgal edildi.
İngilizler: İzmir, Eskişehir, Samsun, Bartın, Musul, Urfa, Maraş ve Antep illerini işgal ettiler.
İtalyanlar: Antalya, Konya, Söke civarlarını işgal ettiler.
Yunanlılar: İzmir ve çevresindeki bazı illerin yanı sıra Trakya bölgesi onlar tarafından işgal edildi. İngilizler Yunanistanın işgali için çekildi.
Ermeniler: Erzurum ve civarlarını işgal ettiler fakat kısa sürdü. Saldırıya geçen Türk ordusu Gümrüye kadar ilerledi ve Ermeniler barış istedi. Ermenistan büyük bir devlet kurma amacındaydı.
işgal
Yurdumuz Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmalar gereği düşman kuvvetlerince işgal edilmiş olup daha sonra halk iradesi ve Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşının yolu açılmış olmuştur.

Haritada görmüş olduğunuz gibi İstanbul gibi önemli yerler birçok devlet tarafından işgal edilmiştir.